Hibah Riset 2015-2019

176
dr. Dewi Sukmawati, M.Kes.
Pengaruh Aplikasi Topikal Conditioned Medium Sel Punca pada Proses Penyembuhan Luka Bakar
Fundamental
2017
Ristekdikti
82,267,000