Hibab Riset 2022

209
HAMZAH SHATRI
Penggunaan Aplikasi PSIKOSOM.ID Sebagai Aplikasi All in One Untuk Skrining dan Edukasi Gangguan Psikosomatik di Indonesia, Khususnya di Era Pandemi Covid-19
Hibah Kemdikbud 2022
174500000
911
PDKN
Eksternal Dalam Negeri
Proposal Baru