Publikasi Scopus Per Dept/Prodi, 507 artikel (Per 31 Juli 2021)

57203243658
Aulia Rizka
Dr. dr. Aulia Rizka, Sp.P.D.(K)-KGer.
Departemen Ilmu Penyakit Dalam
Ilmu Penyakit Dalam (Sp-1)
Immunomodulatory effect of in vitro calcitriol in fit and frail elderly
2021
Rizka A., Setiati S., Sadikin M., Mansur I.G.
International Immunopharmacology
1152
Q1
3523